Termes i condicions d’ús

Les baixes s’han de notificar per correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net i es retornarà el 50% de l’import pagat si es comunica 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Els casals no es realitzaràn sense un mínim de 20 inscrits/setmana.

No es fan sortides en autocar amb menys de 40 inscrits/setmana.

L’acollida matinal no es realitzarà sense un mínim de 5 inscrits/setmana.

La inscripció es formalitzarà un cop  s’hagi validat el pagament i aportat la documentació obligatòria

Protecció de dades

Autoritzo el tractament de dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals dels menors al seu càrrec i les de salut facilitades seran incorporades als nostres fitxers per gestionar l’activitat contractada i remetre-li informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs el correu electrònic. En conseqüència ens atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals i de salut. Les dades proporcionades seran comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Pot exercir els seus drets a DIVERJOC C/Industria, 241-249, entresol 3a, escala Esquerra (08041 · Barcelona) o per correu escrivint a info@diverjoc.net.

AUTORITZACIÓ

En qualitat de pare/mare/tutor de l'infant, estic d’acord que participi al Casal que organitzen DIVERJOC i L’AMPA / AFA / ESCOLA durant els mesos de juny, juliol,agost i setembre, així com a les sortides que es programen fora de les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència mèdica, per tal que un professional es faci càrrec de prendre les decisions que calgui.