ESPORTIVES
ARTÍSTIQUES
IDIOMES
ALTRES
NOVETATS!
ESPORTIVES
ARTÍSTIQUES
IDIOMES
ALTRES
NOVETATS!
PROJECTES ARTÍSTICS PER EXPRESSAR-NOS LLIURAMENT
Creiem en la importància de sensibilitzar al participant amb els esdeveniments del nostre entorn, i que alhora són un mitjà d’exploració i informació, per a una posterior expressió o representació. Apreciar, experimentar, descriure o diferenciar seran objectius d’una educació artística que permetrà l’elaboració de produccions artístiques. L’objectiu del curs no és el de formar artistes, sinó despertar el gust per la creativitat i l’expressió. Aconseguim que el participant s’alliberi i gaudeixi per a si mateix.

Les propostes d'activitats extraescolars són:
PROJECTES ARTÍSTICS PER EXPRESSAR-NOS LLIURAMENT
Creiem en la importància de sensibilitzar al participant amb els esdeveniments del nostre entorn, i que alhora són un mitjà d’exploració i informació, per a una posterior expressió o representació. Apreciar, experimentar, descriure o diferenciar seran objectius d’una educació artística que permetrà l’elaboració de produccions artístiques. L’objectiu del curs no és el de formar artistes, sinó despertar el gust per la creativitat i l’expressió. Aconseguim que el participant s’alliberi i gaudeixi per a si mateix.

Les propostes d'activitats extraescolars son: