DESPERTAR EL GUST PER UNA NOVA LLENGUA
L’objectiu general de les activitats extraescolars d’idiomes és arribar a familiaritzar-se amb ell sense manies ni timideses, aportant-li els recursos necessaris per a comunicar-se.
Les propostes d'activitats extraescolars son:
ESPORTIVES
ARTÍSTIQUES
IDIOMES
ALTRES
NOVETATS
ESPORTIVES
ARTÍSTIQUES
IDIOMES
ALTRES
NOVETATS